Live tracking and statistics


Holtzbearbeitungsmaschines und

Holtzbearbeitung des In- und Auslandes

J. Gillrath


  Kniha strojního inženýra J. Gillratha vydaná nakladatelstvím Springer - Verlag Berlin Heidelberg GmbH roku 1929, zaměřená na práci se dřevem a dřevozpracující stroje dvacátých let minulého století. 

  Autora není možno po prostudování knihy podezřívat z jakékoliv náklonnosti ke konstrukčně výrobní společnosti pana Ernsta Ringa. Ucelený obraz oblasti materiálu s názvem dřevo lze přijmout jako nestranný pohled odborníka. V části věnované těžbě dřeva se zabývá dvěma typy řetězových pil, lze se domnívat, pro něj tehdy nejvíce, nebo vůbec známých dvou značek. Jedná se o značku SECTOR a značku RINCO.

    Poprosím o shovívavost k překladu tehdejší staroněmčiny. Není mnohdy jednoduché najít kontext některých slov s dnešní češtinou. Vlastní text je zajímavým náhledem do tehdejší nabídky a podání nabízí i tak trochu sondu do života. Admin


              I. Kácení stromů

    Nejběžnější a nejpoužívanější metodou je dnes kácení se sekerou a pilou pro příčné řezání nebo také stavební pilou. Zde je vyřezán na straně ležící ve směru pádu stromu tak hluboko jak je to možné nad zemí, zářez. Z druhé strany je pak master řez, poněkud šikmo, takže řez směrem dolů, až se pilový řez blíží největší hloubkou zářezu. Vzhledem k nebezpečí sevření pilového listu, vkládají se dva nebo tři klíny  také aby bylo možné pomoci v případě například nakloněného kmene v určitém směru, vtlačované do řezu. Tím silnější vedení jednoho nebo dalších klínů může být určeno v bezvětrných dnech, přípustné bezpečnosti směru pádu stromu .

 

 Na obrázku je kácení jedle Douglasky (Oregon-Pine) v pralesích pacifického pobřeží Severní Ameriky; tyto obří stromy jsou staré asi 500 let, dosahují výšky až 380 ft  (116 m) a průměr oddenku i 15 ft (4,5 m), některé mají objem i 142 kubíků. V některých oblastech všechny lesy dosáhnou v průměru výšky 250 ft (76 m) a střední průměr stromů je asi 5 ft (1.5 m) . Jak ukazuje obrázek, kácení se odehrává v džunglích státu Oregon také podle starého způsobu, sekerou a ruční pilou, pouze  s tím rozdílem, že zářez není nad zemí, ale kvůli abnormální síle oddenku asi 3 metry vysoko. V Americe se kácení stromů provádí také částečně pomocí elektricky rozžhavených platinových drátů.


A. Kácecí stroj "Sector"

   Zde nejprve několik slov o stroji "Sector". Svým způsobem vůbec první stroj pro kácení stromů používající spalovací motor a sekací řetěz. Nebyl to stroj kompaktní, tak jak známe klasické dvoumužné pily. Pohonná jednotka byla samostatná, propojená s řezacím rámem ohebnou hřídelí. Patentová podání byla ve Švédsku dne 19. září 1916, 30. listopadu 1916, 10. března 1917 a 3. dubna 1917 která podal pan Axel Westfelt z Mariefredu ve Švédsku a pan Arvid Lind ze Stokholmu 15. října 1921, který vylepšil řezací rám jenž vedl řetěz s ozubením podobným klasickým ručním dvoumužným pilám. Jak lze zjistit z dobových dokumentů, se strojem bylo obtížné pracovat, byl dost poruchový. Základní motor byl Archimedes, závěsný lodní motor. Rám se vyráběl v několika rozpětích od 50 cm až 125 cm.  Admin.

     Po mnoho let se snaží z různých stran dodat na trh praktický stroj na kácení a zpracování dřeva. Již v průběhu války vynalezl takový stroj Švédský inženýr A.v. Westfelt pod názvem "Sector" (říjen 1916). Pily byly vyráběny a používány v německé armádě často i když konstrukce nebyla zcela propracovaná a zralá. Mezitím společnost Wagner převzala výrobu a distribuci pil "Sector" a zlepšením problémy řetězové pily lze pokládat za vyřešené, stroj může být popsán v tomto provedení jako perfektní,  vysoce výkonný, vděčné úsudky patřičných osobností z lesnických kruhů jsou přítomny.

Na obrázku je znázorněn "Sector" při zkracování, dělení kmenů.

Na obrázku je sestava elektrické pily "Sector" - řezací oblouk, pohonná hřídel, pohonný motor.

Články řetězu Sector : D- článek připravený pro demontáž


Pila "Sector" starší konstrukce vedla provozovatele k častým zásahům, neboť zuby podobné pilovému kotouči neměli dostatečnou stranovou pevnost a řetěz šířku tak aby jednotlivé nýty mohly procházet řezem. Nyní je možné vytvořit spoj, ve kterém čep C na obrázku nepřečnívá o cca 4 mm silné ostří, dále tvoří jakýsi bajonetový uzávěr, který umožňuje jednotlivé články řetězu pily ve velmi specifickém postavení samostatně vyměnit.

Pomocí výborné, pevné a tuhé nerezové oceli a rozšíření lišty na 44 mm, bylo možné vytvořit článkový řezací řetěz takové vysoké pevnosti v tahu, že spletení zubů bylo téměř nadbytečné a pilová lišta má vynikající pružnost, odolnost a životnost. To znamená, že základní problém je vyřešen. Všechny další zlepšení v oblasti třmenu, uspořádání a montáž vodicích kol kloubového řetězu, pohonu, výsuvného a teleskopického hřídele a vypnutí spojky, rozvoj vhodného motorového pohonu byly jen navíc.

Konstrukční otázky i když nebyly snadné se ukazují vyřešeny vynikajícím způsobem. Pila pracuje, jak je možno vidět z obrázku v trapézovém třmenu nebo rámu, který je otevřen na jedné straně. Toto otevření je překlenuto řetězovou pilou. Ve 4 rozích lichoběžníku jsou vyměnitelná řetězová ložiska. Řezací pás (řetěz), se pohybuje velkou rychlostí jako pásová pila přes 4 vodicí kladky a řezy závisí na velikosti třmenu. Kmeny až do průměru 1,25 m bez problémů. Řetěz je zcela chráněn v rámu, takže zranění pracovníků při zachování rámu jsou vyloučeny. Rám je téměř celý vyroben z hliníku. Pouzdra pro řetězová kola jsou dvě skořepiny a demontovatelné. K uchycení lišty je připojeno napínací zařízení. Jak je na obrázcích vidět, pily v libovolné poloze,  jak pro kácení stromů jsou také používány pro zkracování kmenů i svisle namontovány na stole pro řezání palivového dříví, také jako náhrada za tvrdé, přenosné a na velkou sílu náročné kotoučové pily. Strojem poháněným tímto zařízením je podstatně zkráceno hlavní období práce v lesích a pracovníci dosáhnou lepších mezd. Další výhodou je to, že strojem "Sector" když mohou těžby být aplikovány přímo v místě se dosáhne velmi bohatý výtěžek dřeva.

Pro zkracování je stroj dodáván především pilařským provozům. Poháněn 3-5 koňovým elektromotorem umožňuje stroj krácení kmenů na místě těžby jako na prvním obrázku.

Hnací motory pro lesní podniky pokračují benzínovým 5-6 koňový dvouválcovým motorem. Spotřeba je extrémně nízká. Za hodinu provozu spotřebuje motor pouze 5-8 litrů benzínu. S nepřetržitým chodem asi 1,7 litrů za hodinu. Motor s hřídelí a spojkou váží jen 50 kg.  A tak se může snadno dvěma muži uvést do libovolné polohy. Za tím účelem je hřídel opatřen kulovým kloubem, který umožňuje ohýbat hřídel do 30°. Které mohou být s motorem "Sector" zcela oddělené a použity samostatně pro řezání trámů. Pila "Sector" bude zpočátku běžet a přijde ve 4 velikostech pro stromy do průměru 550, 750, 1000 a 1250 mm. Hmotnost pily, včetně rámu závisí na velikosti 22-38 kg. Pila je tedy velmi lehká a snadno ovladatelná i pro největší pilu postačí 2 pracovníci. Při pokusech a demonstraci "Sectoru" v Lovecké 243, Oberförsterei Biesenthal dne 16.května 1926 byly následující průměrné výkony se 4 muži provozu v případě borovic, dle tajné zprávy pana Schuberta, dosaženo:


průměr kmenečas řezání v s
15-20 cm
 4 
21-30 cm
18
31-40 cm
29
41-50 cm
49
51-60 cm

59

Za 15 minut čisté práce nařeže 1 plnometr. Nejlepší ruční pila proti pile lištové

podle lesnických úředníků je pomalejší šestkrát. Zavedení strojů "Sektor" do

lesních závodů pana vrchního lesního Dr. Hilfa je nezbytné pro dosažení

významných úspor s ohledem na čas, zaměstnance a ostatní výdaje na dřevo.

Po provedených pokusech se zdá být první, v lesnictví komerčně působící, ruční

stroj. Při zavedení v květnu 1925 v Nadlesnictví Biesenthal v borové holoseči

jsou podle lesníka pana A.Gerlinghof vybrány tři cesty jak zjistit požadované

výsledky. Stalo se to zvláště příznivé, že právě letos v zimě na základě podnětu

nadlesního pana Dr. Hilf testy a zkoušky pil byly provedeny. Bez těchto

dokumentů, které předtím nikdy nebyly, by výpočet ekonomické efektivnosti

stroje "Sector" byl zcela nemožný, protože nebyly k dispozici porovnatelné

údaje. Zkušební stroj byl nyní nasazen při provádění testů pro ruční pily a

následně s těmito porovnán. 

Bylo zkoumáno:

1. Řezný výkon bez překážkových úseků (čistý řez). Mají být poskytnuty takové

řezy, kde je možnost přerušení eliminována.

2. Řezný výkon v praktickém provozu, tedy během holoseče měření průměrného

času včetně nahromaděných překážek jako terminály, atd.

3. Celkový výkon v praktickém provozu kácení, při zohlednění všech

relevantních okolností. Druhý test byl proveden s pomocí časových zkoušek, a

dokonce pro různé sortimenty. Výsledky byly porovnány s provozu s ruční pilou

a vzájemně, s ohledem na výsledek, více či méně energie a větších či nižších

nákladů, stanoveny pro výpočet nákladové efektivnosti.


Výpočet ziskovosti

To co vyplývá z časových studií, zavedením "Sectoru" v těžební praxi ve starém

borovém dříví,  zvýšení výkonu o 33% předpokládá že je třetí část pracovníků je

zbytečná.  Například bylo zjištěno, že 16 pracovníků v provozu "Sector" dovoluje

stejně jako 23 pracovníků v manuálním režimu.

Pokud byste chtěli otevřít výpočet ziskovosti, tedy mzdová úspora na 7 dřevorubců tak musí během jednoho období těžby pokrýt amortisace a provozní náklady na „Sector“. Předpokládejme tři měsíce těžebního období v průběhu roku a měsíc 25 dnů, tak dochází k úspoře 525 pracovních dnů. Výpočet mzdy na osobu a den, včetně sociálních dávek 5M., což znamená peněžní úsporu 2625 M. Kácecí stroj "Sektor" stojí kolem 2,000 M. Předpokládá se, že stroj alespoň dvě těžební období přežívá dobře, každý z 3 měsíců. Provozní náklady a amortizaci na stroj lze odhadnout na:

Odpisy v prvním roce 50% ....................................... 1000M

Úrok na jeden rok 9% ................................................180,.

Benzín na 75 dní, každý den asi 8 l ............................ 192,.

Olej na řetěz, cca 60l................................................... 48,.

Náklady na opravy a uskladnění pily, náhradní díly,

kompletní revize po třech měsících ..............................405,.

                                           Celkem                          1825 M.


Tato čísla byla záměrně navýšena a i tak zůstává zisk 800M za první rok. Audit tak ukázal vyšší návratnost pily "Sector" než nejlepší ruční pily :

1. 130 až 230% vyšší výkon při čistém řezu.

2. 345% větší výkon při řezání v provozu s ohledem na všechny ztrátové časy  (běh na prázdno, nastavení stroje, mazání, palivové doplňování, atd.).

4. 30% úspory času a celkové snížení práce na dříví.

5. 33% úspora pracovníků.

6. 10% úspora se dřevem souvisejících nákladů.

Není pochyb o tom že v případě plně vyškolených pracovníků a vhodnějších pracovních postupů, budou hodnoty bodů 3,4,5, a 6 výrazně vyšší. Tyto výsledky vycházejí z třídenních zkoušek a časových studií, jsou to výskedky spíše dočasné a je nutno je doplnit o dlouhodobé zkoušky, poznatky a testy. 


B Kácecí a řezací stroj "Rinco"

Na obrázcích je znázorněn patentovaný kácecí a řezací stroj "Rinco", D. R. P. (Deutsches Reich Patent) firmy E. Ring & Co. Berlín, přivedený teprve nedávno nový na trh a je hodnocen skvěle od lesních správ a pil. Motorová pila vyrobená z vybraných materiálů nejvyšší kvality ve všech částech, "Rinco" se skládá ze 2 hlavních částí, řezací s řetízkem, vodicí lišty atd. a hnacího motoru. Zdánlivě nekonečný řetěz běží po ocelové vodicí liště a střídá řezací a vynášecí zuby. Jednotlivé články řetězu jsou spojeny důmyslným nýtováním dohromady tak, že poškozené části mohou být nahrazeny. Vynášecí a řezací ozubení má vodicí výstupek, který probíhá v drážce vodicí lišty, a tím je každé vtláčení a vytáčení řetězu při řezání nemožné a ten je rovný. Hladký řez je zaručen. Řetěz má obvodovou rychlost asi 6 m za sekundu. Je  podobný řetězu jízdního kola, pomocí šroubů může být sejmut během několika sekund z vodicí lišty a nabroušení se provede nejjednodušeji brusným kolem. Jako hnací motor je přímo připojen "Bekamo"- vysokovýkonný, přeplňovaný motor o obsahu 175 ccm s vrtáním 58 mm a zdvihem 66 mm. Jako paliva se používá benzínu nebo benzenu ve směsi s kvalitním olejem v poměru 1:10, přičemž mazání je přímé. Vzduchem chlazený, dvoudobý a tedy bez ventilů motor, dává výkon přibližně 5,5 hp , což je dostatečný výkon aby se řetěz nezastavil ani v těch nejtěžších případech. "Rinco" je možné použít na jakýkoliv druh dřeva a je k dispozici ve dvou verzích, které umožňují použití pro následující průměry stromů: 


 


Velikost I. pro řezný průměr 70 cm při hmotnosti asi 36 kg.


Velikost II. pro řezný průměr 85 cm při hmotnosti asi 38,5 kg.


Úžasně jednoduché a ovladatelné "Rinco", které může pohodlně cyklista v batohu dopravit na pracoviště. Je pravděpodobné, že toto bude hlavní výhodou v očích každého profesionála. Stroj pracuje v jakékoliv poloze, jakémkoliv terénu, aniž by byla nutná změna na stroji.  

Uvedení do provozu tohoto stroje je v nejjednodušším myslitelném způsobu pomocí k motoru připevněné kladce, což způsobuje rychlé a bezpečné nastartování motoru. Kontrola a regulace stroje i při přecházení se provádí bowdenem s ruční pákou, která je připojená k rukojeti motoru stroje a která je vhodná k použití. Provoz "Rinco" vyžaduje, bez ohledu na to, zda pracuje v těžbě nebo řezání na potřebnou délku, 2 muže a pro těžbu ještě pomocnou sílu  k přetláčení a klínování do směru pádu. Stroj se po řezu kmene v průběhu kácení jednoduše zvedne od řezné plochy s motorem v běhu a je okamžitě připraven dále kácet. "Rinco" může být všude, taky být použito ve velmi nerovném terénu, protože není nutné složité nastavení hnacího motoru. Kmen lze řezat těsně nad zemí, což ve srovnání s ručním řezem znamená až o 10 cm víc dřeva. Hlavní využití možností "Rinco" je především při kácení a zkracování kulatiny, ale mimo to také při řezání pražců, ve stavebnictví, v dolech, nebo výrobě palivového dřeva. Spotřeba paliva je denně při maximálním využití jen cca 6 DM. Cena stroje dle výbavy je 1150 - 1235 DM. Stroj může dělat s dobře zacvičeným týmem s ostrým řetězem  v měkkém dřevu bez znečištění až 170 kmenů o průměru 40 - 60 cm denně, což odpovídá asi 120 kubíkům dřeva. Dosažení takto vysokých výsledků je pod podmínkou kvalitně nabroušeného řetězu, doporučuji nepřetržitý provoz a připraveno několik dobře nabroušených řetězů na výměnu. Ve srovnání s ruční pilou lze dosáhnout s "Rinco" obrovské zvýšení výkonu. K dosažení denních výkonů "Rinco" by bylo potřeba 24 mužů,  to je o 21 mužů více než tříčlenný tým "Rinco".

Úsporu nám ukáže následující obrázek:

Úspora:

21 mužů po 4 DM. ................................................................... 84 DM.

Větší zisk při zvýšení těžby o 3 kubíky .....................................25,.     

                                                                                                  109 DM.     

Palivo do stroje na den.................................................................6,.      

                                                                                                   103 DM.

Odpočet úroků a nepřevídané náklady .......................................25,.    

Úspory v holoseči na den ...........................................................78 DM


  Výše uvedený výpočet nelze považovat za běžný, ale ukazuje se pro natolik zkušeného, že pořizovací cena 1150 DM. pro velkou společnost poskytující rozumné nasazení je brzy zpět. Jak již bylo zmíněno, tento vysoký výkon,  nemůže být dosažen jednoduše v praxi. Jednomu je však jasné, že s takovým strojem, s řádnou údržbou může být dosaženo úspor s ostrým řetězem a dřevorubci kterým únava rukou při kácení je usnadněna. Skeptici mají opravdu volnost stroj zakoupit na zkoušku, ale riziko je vyloučeno. U některých provozoven, "Rinco" je hlavně pro řezání dlouhého dříví určeno, je výkonnost a ziskovost také nízká. Bude prokázána jejich použitelnost a užitečnost ve velkém rozsahu, především u velkých průměrů dříví a na stavebních pozemcích. Knížectví von Pleßsche, lesní hospodářství ve Wüstegiersdorf a několik velkých pil vyjádřili se pochvalně o "Rinco" a stroj se bude bezpečně postupně zavádět, protože tato novinka otevírá nové možnosti.


  Tolik volný překlad části knihy, pojednávající o motorisaci (mechanizaci), těžby a zpracování dřeva. Jak lze vidět, bylo Rinco nadšeně přijato a budoucnost značky jež se za pár roků pevně usídlila v Rumburku vypadala velice slibně. Ale ani Sector nebyl z pohledu autora nijak zatracován, neboť pokrok jakým byl oproti ručním pilám byl obrovský. 

Obrázky použité v článku jsou nedílnou součástí překládaného textu publikace.   admin

Autor: admin

Rinco odvetvovac
Rinco A
Druzba 1958