Live tracking and statistics


Z historie Jonsereds

Malý pohled do pravěku ?

   

 Proč do pravěku ? Budeme hovořit o padesátých letech minulého století, době kdy vznikaly, vyvíjeli se jednomužné motorové pily tak jak je známe dnes. Vznikly nové, dnes dobře známé značky, jiné proslavené v éře dvoumužných pil zanikly. To první platí i pro dvě Švédské společnosti s dlouhou tradicí a historií jenž však byla spojena s jinou škálou výrobků. Husqvarna a Jonsered, první proslavená již ve středověku výrobou zbraní (1689), druhá založená jako textilní továrny (1832). Obě založené ve stejnojmenných městech. U značky Jonsered musím nejprve objasnit ono "s" v titulku. Správný název společnosti totiž byl Jonsereds Fabrikers AB založený Skotským občanem Wiliamem Gibsonem a volný překlad názvu zní Jonseredské továrny společnost s ručením omezeným.

  Jonsereds, od roku 1880 vyrábějící dřevozpracující stroje, převzal v roce 1953 od firmy COMO bratří Bjerků (M & T Bjerke), myšlenku, motor motorové pily Comet Norského konstruktéra Rasmuse Viiga . Semidieslový motor schopný spalovat naftu, kerosin nebo směs benzínu s olejem. Lehký, jednoduchý, bez tolik problematického elektrického zapalování. Společným vývojem vznikl první model Jonseredu, model "P" který někdo nazývá "prototype", jiní o něm hovoří jako o modelu "propan", do sériové výroby a prodeje se nedostal. Následujícím vývojem však vznikl model "XA" jenž si blíže popíšeme a ukážeme. 

  Jonsered "XA" byl na trh uveden v roce 1954 a to jako Jonsereds Raket XA.

     Velkým kladem pily byla její na tehdejší dobu nízká hmotnost, 10 kg (22 liber) nedosahovala na začátku padesátých let minulého století téměř žádná jednomužná motorová pila. Její jedinečnost však nebyla pouze v tomto parametru, hlavní byl motor, a také vlastní konstrukce.

   Motor modelu "XA" a později vyráběného modelu "XC" nebyl vybaven zapalováním, neboť se jednalo o motor vznětový ! Válec byl osazen tzv. "žárovou hlavou"( Tändrör), tedy trubkou s tryskou/hořákem kde byl spalován plyn propan jehož hořením se trubka rozpálila dočervena a tím ohřála ve válci stlačený vzduch tak, že se vstříknuté palivo vznítilo. Dieselův vznětový motor pracuje jak známo na principu stlačování nasátého vzduchu přičemž je vzduch zahřát na teplotu potřebnou k samovznícení vstříknuté mlhy nafty. Pro ulehčení vznícení paliva u studeného motoru se dříve používala žárová hlava se zapáleným doutnákem nebo jako zde hořák předehřívající nasávaný stlačovaný vzduch, dnes tzv. žhavící svíčky. Dále pak motor již pracuje sám s využitím vlastního tepla z předchozího běhu.

Celkový pohled zpředu na motor modelu XA včetně "žárové trubky".

  Žárová "trubka" s hořákem.

  Další jedinečností těchto motorových pil byl trubkový rám. Rám měl dvě funkce, podobně jako u každé pily sloužil jako rukojeť. Druhou a jedinečnou, byl také zároveň nádrží na plyn propan na přibližně 200 startů. Stejně jako u jiných pil je rám dutý a je osazen připojovacím ventilem podobným ventilu klimatizačního systému. (Obrázek dole)

Plnění propanem probíhalo i v lese, neboť byly dodávány speciální nádoby (ve Švédsku nazývané "flaskor")                                      s připojovacím ventilem.

Plyn byl po otevření ventilu v rámu přiváděn do hořáku který zahříval "žárovou trubku".

  Třetí jedinečností je celková konstrukce motorové pily. Motorová část je "obalena" trubkovou konstrukcí z obou stran. Důvod je prostý, aby nemuselo být použito natáčení řezací části převod pohonu řetězu probíhá jedním ozubeným kolem od klikové hřídele, a přetáčí se celá pila !

Startovací poloha pily Jonsered XA, také XB a XC.

Před nádrží paliva je vidět ventil přívodu propanu k hořáku, na nádrži paliva její tlakování z klikové skříně, podobně je tlakována nádrž mazání řetězu. Na rámu pak připojovací ventil plnění propanu. Zátka za "ozubcem" na dolním obrázku je uzávěr nádrže tlakového mazání řetězu.

Zde je dobře vidět "opačně" namontovaný řetěz, napínací mechanizmus řetězu a "žárová trubka".


Pracovní poloha modelů XA, XB a XC.
Fotografie jsou použity z Chainsaws Collectors Forum ( http://chainsawcollectors.se) autor : George B. Blake, USA


   

 


Autor: admin

Rinco odvetvovac
Rinco A
Druzba 1958