Live tracking and statistics
Tisk

Lesnícky skanzen Čierny Balog

Vydrovská dolina


  Čierny Balog, Vydrovská dolina a zdejší hájenka, to je místo kde se nachází lesnický skanzen zřízený podnikem Lesy Slovenské republiky š.p., středisko lesnické a dřevařské muzeum Zvolen. V hájence je k vidění provozní místnost starého lesníka,

venku pak jsou rozmístěny různé staré i novější lesnické stroje a zařízení.


V přilehlém porostu, na naučné stezce je zřízen dřevařský skluz. Nedaleko údolí se také nachází lesnická kaplička, s expozicí výstavy dřevěných soch neprofesionálních umělců s názvem  "Strom je modlitdba země k nebesům".

No a samozřejmě, pro tento kraj tak typická úzkorozchodná železnice. Stále provozní, jen nevozí techniku a tisíce kubíků dřeva, ale turisty.

 


Autor: Rad