Live tracking and statistics
Tisk


"Historie vzniku a výroby elektrické řetězové pily VАКОPP/ВАКОПП-1"autor: Michail Elisejkin  uveřejněno: http://motopila.tv/vakopp-1/ dne: 30.11.2013   Nejprve chci upozornit ty, kteří budou číst i ty kteří by chtěli text použít pro sebe  spíše než "historie vzniku elektropily VAKOPP ", to jsou otázky a možné verze "historie vzniku elektropily VAKOPP -1" . Abych byl zcela přesný — výzva k výměně informací o této pile. Hledám fotografie, odkazy v literatuře 40 -50 let, popis vlastností, použití, výroby a pokud je to možné, muzea kde se pily VAKOPP  nachází. Obecně lze říci vše a ještě více.

Ve skutečnosti přijde někomu ta pila povědomá, tak jak je vyobrazena na známém plakátu z konce 40.let minulého století. Komentáře k tomuto plakátu   se obvykle ubírají k úvahám o tom co za oslovení to muselo být, když hrdinové plakátu byli posláni do gulagu a jak negramotným idiotem bylo nutné být k zobrazení elektropily při těžbě mezi závějemi. Nicméně, skutečný život byl mnohem zajímavější…v roce 1943 přišel obrat ve válce, linie fronty zamířila sebevědomě západním směrem a vznikla jak možnost, tak i nutnost obnovy země. Bez nadsázky lze říci, že les byl nejdůležitějším zdrojem při rekonstrukci země. Pro zničenou zemi byl les stavebním materiálem pro obnovu průmyslových i občanských objektů a také strategickým palivem. Tekuté palivo šlo v první řadě tam kde jej bylo nejvíce potřeba - bojující armádě. V této situaci, využití motorových pil bylo přípustné pro vojenské inženýry a stavitele, ale použití drahoceného benzínu občany, dřevorubci pro výrobu dřeva bylo nazýváno šílenstvím.

Kromě toho, dokonce v 30. letech byl kladen důraz právě směrem k elektrickým 

pilám a sovětští vývojáři měli rozsáhlé zkušenosti ve vývoji jak elektro pil tak i

agregátů k nim.

Takže když vláda řekla, je nutné, sovětští konstruktéři řekli, bude to.

  Obecně platí, že vývojáři ALTI (Archangelský Leso Technický institut), řekli: Již je, ale navzdory zkušenosti (v roce 1930 ALTI byl hlavní v Sovětském svazu pro elektrické pily)   oni nemají společný vývoj .Kdy byla vyrobena elektrická pila VAKOPP-1 (ВАКОПП)

Oficiální historie МГУЛ/МЛТИ (MGUL/MLTI) [Мoskevská Государственный(Státní) Университет (Univerzita) Леса(Lesa)/Мoskevský ЛесоТехнический Институт (lesotechnický institut)] říká, že elektropila VAKOPP-1 byla vyrobena v letech 1943-1944.


V letech 1943-1944 tým vědců MLTI a průmyslového institutu ЦНИИМЭ (CNIIME) v

sestavě: G.A. Vilke, P.P. Patsiora, N.V. Aleksandrov, A.K. Plyusnin, A.I. Osipov, V.V.

Kuosman (Г.А. Вильке, П.П. Пациоры, Н.В. Александрова, А.К. Плюснина, А.И.

Осипова, В.В. Куосмана) vyvinula novou elektromotorovou pilu "VAKOPP", nazvanou podle

prvních písmen příjmení autorů.

Ale vzhledem k tomu, že MLTI obnovil činnost právě v roce 1943, je takové prohlášení pochybné.

Z počátku tyto pily vyráběl ЛиАЗ (LiAZ) [Ликинский Автобусный Завод (Likinský Autobusový Závod)], který byl tehdy zaměřen na lesní průmysl a nazýval se ЛиМЗ (LiMZ) [Ликинский Машиностроительный Завод ( Likinský Strojírenský Závod)] a v literatuře té doby se hovoří o zkušební výrobě elektropil VAKOPP v první polovině roku 1945 a o plánované seriové výrobě v druhém pololetí tohoto roku

  V pracovní verzi jsem přijmul rok 1944 jako rok vzniku řetězových pil VAKOPP.

Ne rok 1945, kdy byla otestována, ale ani 1943. Kromě toho, je to v souladu s

literaturou konce 40.let a počátku let 50tých .


Bohužel, pokud budete rozebírat tuto otázku méně pečlivě, můžete najít několik

chybných variant.
(Bylo mnoho dopisů o chybných variantách "roku výroby" - příliš mnoho - odložím na potom)


Výroba elektropil VAKOPP-1  Pokud začnete sbírat a porovnávat fotografie a charakteristiky jednotlivých

elektropil VAKOPP-1 zjistíte, že nejsou stejné. Různé váhy, různé řezné výkony,

různé motory, různé lišty. Ale skutečností je, že VAKOPP-1 je standardní

provedení, které může být upraveno v závislosti na výrobním závodě.
Zpočátku, byla otázka nutnosti vyrábět desítky tisíc elektrických pil a Lidový

komisariát neměl takové zařízení. Takže zakázky byly rozptýleny na závody

jiných odvětví.V literatuře50-tých let je výčet závodů vyrábějících VAKOPP -1:

 • Ликинский (Likinský)

 • Ижевский (Iževský) [чёрт его знает какой из многих/čert ví který z těch mnoha]

 • Тамбовский (Tambovský)

 • Таллинский (Tallinský)

 • Finská letecká firma (o tom později)

Ne že by domácí závody vyráběli co se jim zachce, z toho co se jim podařilo získat, ale motor mohl mít různé rozměry a výkon. Předpokládány byly dvě typové varianty 1.3 kW a 1.6 kW, Talinský závod dělal 1.2 kW (pokud to není překlep v knize?).

Také rozdíl byl v žebrech motoru i v provedení mazacího zařízení řetězu na

rukojeti pomocníka. A přesto u Likinských (a možná i u Tallinských), verze lišty

nebyla "oblouk a

propojky" ale "deska s kruhovými otvory."Nedávno jsem se setkal na internetu s fotografií jedné z pil, která má logo

neodpovídající žádnému z těchto závodů. Ten závod na mém seznamu není! 

Ano, Hовосибирский патронный завод (Novosibiřský muniční závod) (№188).

Normální stav: kapacita pro lesní průmysl nestačí, a objednávka byla umístěna

tam, kde mají volnou kapacitu.


  Potom jsem se podíval na své fotografie ze sbírek Тотемского краеведческого музея (Totemského místního muzea) a zkonstatoval jsem — na krytu převodovky je logo Iževského závodu (s charakteristickou Iževskou šipkou). Žel, mnoho bylo továren v Iževsku a neustále je převáděly z podniku na podnik, zadávali jim různé příkazy, takže nemohu přesně určit jaký je název tohoto závodu v Iževsku.

Finská stopa

  Některé motorové pily VAKOPP jsou nazvány "dovozní pily", tato slova mi připadala jako

hloupost, až do doby kdy jsem se dozvěděl o produkci v továrně na letadla v Tampere ve

Finsku.

 

  Ukazuje se, že část objednávky byla umístěna do závodu na letadla v Tampere.

Bylo to v rámci Finských platebních reparací Sovětskému svazu, takzvané

zpoplatnění zařízení .

Kompletní seznam převzatého zařízení jsem nenašel, ale pravděpodobně bylo

vyrobeno a dodáno do SSSR 3500 finských verzí elektropily VAKOPP-1 pod

označením SSK-II a SSK-III.


Na mé nejlepší finské SSK-II jsou dva ruskojazyčné typové štíteky z nichž lze

usuzovat, že  buď pila, nebo motor byl vyroben koncem roku 1945.

  Vzhledem k tomu, pil vyrobených speciálně pro Sovětský svaz se ve Finsku prakticky nepoužívá, ačkoliv pily se štítky ve finštině existují.

Ano, tak jak SSK-II byla technicky dokonalejší (žebrování motoru a mazání řetězu) než většina VAKOPP-1 (to je vidět na mnoha fotografiích), nevylučuje to možnost, že VAKOPP-1 byla upravená verze SSK-II (ktera mohla být vyvinuta speciálně pro reparace SSSR).

Připouštím daleko více složitější varianty:

 1. Sovětští designéři studovali vzorky zahraničních motorových pil, vyrobené s podobným

  uspořádáním.Konstrukce byla úspěšná, spolehlivá a vhodná v podmínkách              

  sovětského zničeného průmyslu.

 2. S výkresy VAKOPP-1, finští výrobci udělali zlepšení a začali vyrábět SSK-II a SSK-III.

 3. Zlepšení bylo úspěšné a bylo použito pro motorové pily VAKOPP-1 vyráběné v sovětských továrnách.

  Tato verze je založena na zdrojích z konce 40.let, ale to vyžaduje víc pečlivé

posouzení.

Proto všechny kandidáty na inspiraci Sovětských designérů nebo zlepšení částí nebudu nazývat finskými.


Proč jsem zvolil «VAKOPP-1″ а ne jen prostě «VAKOPP»


V literatuře jsou zmiňovány také VAKOPP-2 a VAKOPP-3. Žádné statistiky výroby, žádné výrobní závody jsem nenašel, ale nepřímé důkazy naznačují, že tyto pily existovaly,minimálně jako zkušební vzorky.

Navíc existují fotografie VAKOPP-ů bez druhé rukojeti - jen s konzolovou lištou.

Ale tento obrázek z finského muzea, a podobné obrázky tuzemských pil naznačují, že to jsou domácí úpravy, spíše než sériové nebo    experimentální vzorky.


Kde se používaly


Hromadná výroba a provoz běžného třífázového proudu o frekvenci 50Hz

přinesla rozsáhlé použití pily VAKOPP-1 v různých průmyslových

odvětvích.

Mimo těžby dřeva, která je posána v literatuře, stavebnictví, těžbu vápence, železniční nářadí [s označením ЭП-1(EP-1)] i jako experimentální zřízení АГДЗС/AGDZS [Автомобиля ГазоДымоЗащитной Службы( Automobilová Plyno Dýmová Ochranná Služba)] ПМЗ-14/PMZ3-14.

Nač to všechno

Informací z internetu a v knihovnách jsem dal dohromady dost (je zde pouze

malá část

shromážděné). Možná, že někde ještě je dost, abych udělal malý (nebo velký)

krok stranou a rozšířil znalosti!


Teď půjdu s tímto na tematické a zeměpisné stránky a fóra, v naději na štěstí.Stručně řečeno, hledám:

  1) Muzea a majitele elektrické pil VAKOPP k objasnění podrobností, pořizování fotografií pily k vytvoření více uceleného obrazu o úpravách a modifikacích výrobců zařízení. Fotografie štítků a označení na převodovkách (pokud někde budou). A dalších prvků — kdo ví v jakém prvku se najde rozdíl.

  2) Pamětníky názvů a jmen vedoucích nebo historie závodů: Ликинского Автобусного, Тамбовского «Ревтруд», Новосибирского патронного, Таллинского завода «Ильмарине».А také ЦНИИМЭ, МЛТИ/МГУЛ и АЛТИ/АЛТУ. Prо Iževské, ptám se — je jich příliš mnoho a není známo a který zvláště byl zapojen. Můžete pojmenovat, můžete skenovat / fotografie.

  3) Zmínky v místních časopisech a novinách o mechanizaci lesní těžby v prvních poválečných letech. Skeny a digitální fotografie starých fotografií s motorovou pilou.

  4) Informace z referenčních knih ze 40-60 tých let o pomocném železničním elektrickém nářadí, nástroje pro získávání kamene a vápence, pomocná zařízení požárních služeb.

 5) Informace o sochách, malbách a reliéfech, které ztvárňují dřevorubce s pilami. JSOU TAKOVÉ! Máte-li dojem, že toto je reliéf s pilou - můžete poslat fotografii. Posoudíme.

 6) Názvy hraných filmů, dokumentárních a výukových filmů, v nichž se ukazuje použití řetězových pil a motorových pil v těžbě dřeva. V sovětských a jiných filmových týdenících napříč jsou často zajímavé kousky.


Prosím posílejte vše, je lepší mít dvakrát větší archiv, než mít jedno jediné!

 

To samozřemně platí i o materiálech týkajících se ostatních značek, z laického

pohledu s tzv"zmapovanou" historií.Psát je možné na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

nebo v diskuzi na této, případně v azbuce na autorově stránce.

Autor: admin