Live tracking and statistics
Tisk


Motor České Budějovice

    Ano, název pro tento článek naprosto dostačující. Sekce je "historie značek" a ta je zde natolik složitá, časová osa obsahuje několik veletočů a spojení určená ÚV KSČ, jen přesně zařadit jednotlivé názvy je téma na samostatný článek.

    Tak jako celý průmysl ČSR po roce 1945, tak i ten jihočeský se musel vypořádat s následky II. světové války. Ať již s konfiskací, s majetkem v koncentrácích zavražděných židů, tak následně s "velkou občanskou krádeží", tedy "znárodněním" v roce 1948. Jednou částí lupu byla i firma Union akc. továrna na stroje a slévárna kovů České Budějovice.

    Vyhláškou ministerstva průmyslu z 22.10. 1948 byl od 1.1. 1949 stanoven národní podnik MOTOR UNION, spojené továrny spalovacích motorů, České Budějovice. Tak to byl první název, variace s pomlčkou (MOTOR-UNION), bez pomlčky se střídala až do začátku roku 1953. Přišel první tlak na úpravu názvu a návrh z podniku ( vedení, závodní rada, aktiv nejlepších pracovníků), na název "Motorářské závody n.p. České Budějovice" po dopise z ministerstva v září 1953. Ten nebyl ministerstvem akceptován a bylo následně navrženo "pouze" vypustit slovo UNION. Vznikl tak podnik MOTOR n.p. České Budějovice

   Jak byly zařazovány jednotlivé závody, Kaplice, Vodňany, Rakovník a další je předmětem dalšího pátrání, pro nás především Kaplice a Vodňany.    

Autor: admin